Rekonstrukce tratě úseku Chrlice-Sokolnice - 2005

Připravené odvodňovací ľlaby a vytrhané výhybky
Připravené odvodňovací ľlaby a vytrhané výhybky

A další materiál
A další materiál

Vytrhané výhybky na Sokolnickém zhlaví žst. Chrlice...
Vytrhané výhybky na Sokolnickém zhlaví žst. Chrlice...


... i traťová kolej
... i traťová kolej

Připravený jeřáb EDK300
Připravený jeřáb EDK300

a MV79
a MV79

Trhací a pokládací jeřáb likviduje kolejivo.
Trhací a pokládací jeřáb likviduje kolejivo.

Skladiště nových a starých kolejnic v Sokolnicích
Skladiště nových a starých kolejnic v Sokolnicích

Jeden z panťáků 560 čeká na příjezd náhradní dopravy
Jeden z panťáků 560 čeká na příjezd náhradní dopravy

Zajímavostí náhradní dopravy bylo, že první týden se neodjíždělo ze stanoviště před budovou, ale z nákladní části nádraží.


 

Pohled na trať z Chrlic po 10 dnech výluky.
Pohled na trať z Chrlic po 10 dnech výluky.

Od Sokolnic už se pokládají koleje. V Chrlicích se budují elektromotorické


Týden před koncem :

Pokládají se již výhybky,....
Pokládají se již výhybky,....


.... i traťová kolej....
.... i traťová kolej....


... dokončuje se úprava zářezu pro trať ....
... dokončuje se úprava zářezu pro trať ....


... i pro potok.
... i pro potok.


230 009 ukončila jsou jízdu v čele vlaku 4744 v Sokolnicích
230 009 ukončila jsou jízdu v čele vlaku 4744 v Sokolnicích


Po ukončení výluky (foceno z vlaku):

Začátek od Sokolnic...
  Začátek od Sokolnic...


...oblouk s odvodněním....
...oblouk s odvodněním....


... u vjezdového návěstidla, vpravo za sloupem je potok s odtokem odvodnění.
... u vjezdového návěstidla, vpravo za sloupem je potok s odtokem odvodnění.

Chrlice - nově položená výhybka s elmot. přestavníkem. Odtud začíná rychlost 100
Chrlice - nově položená výhybka s elmot. přestavníkem. Odtud začíná rychlost 100