Moje modelové kolejiště

Minulost a současnost mého modelového kolejiště

Začátky kolejiště se začaly psát kolem roku 1984, kdy taťka nechal udělat u stolaře rám a pomocí tehdy dostupného plechového kolejiva začal vznikat nejprve spodní okruh. A po té i trať do patra. Zabezpečení a ovládání bylo prováděno běžný příslušenstvím - univerzální šestipozicovou "klávesnicí" umožňující režim "tlačítko" či trvalé sepnutí. To byla doba "elektromechaniky".

V tomto stavu a odlesnění až na malé vyjímky setrval až do roku 1995, kdy jsem nastoupil na elektrotechnickou školu a začala se psát doba "elektronické reléovky". Mechanická návěstidla nahradila plechová světelná, výměny byly stavěny díky kontaktům na mapě kolejiště. Odtud byly vydávány příkazy zabezpečovacímu zařízení sestaveného z číslicových obvodů TTL. To si samo zjišťovalo pomocí optočlenů a zpětného hlášení výměn, z/na kterou kolej má být postavná vlaková cesta a rozsvítilo příslušný znak na správném návěstidle. Pro kolegy elektroniky tu mám dispozici schéma tohoto ZZ - tady - v PDF. Pozor, má to 15MB.

Staré kolejiště


Staré kolejiště


Staré kolejiště


Staré kolejiště


Staré kolejiště
 
Další éra, tentokrát "elektronické stavědlo", se začala psát v roce 2010, kdy se už po zoxidovaných plechových kolejích nedalo jezdit. Kolejiště bylo strháno a nahrazeno novým pružným profilovým kolejivem, nastala úprava konfigurace zhlaví hlavní stanice, nasazeny motorové přestavníky výhybek a osazena nová návěstidla "AŽD" Kolejiště je ovládáno procesorovými moduly, které spínají jednotlivé prvky panelu a snímají obsazenost jednotlivých kolejových úseků. Tyto moduly jsou řízeny dálkově z počítače dispečera.

Nové kolejiště


Nové kolejiště
 
Po 25 letech se také model dočkal krajinky, i když značně zjednodušené. Účel byl zazelenit. Kolegové ze Zababova by mě za něco takového asi vynesli v zubech :-)

 
Nové kolejiště

Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Nové kolejiště


Náhled na elektroniku
Malý náhled na vnitřní elektroniku

Signalizační tablo
Signalizační tablo