Novinky z tratě 270 (Krasíkov - Zábřeh n.M.) VI

Začaly se rušit obě odbočky (Most, Lupěné). V současné době je vyloučena 2. traťová kolej ve které se provádí také poslední přeložka úseku Zábřeh n.M. - Česká Třebová.
bývalou odbočkou Most s již nachystanými autoblokovými návěstidly ....
bývalou odbočkou Most s již nachystanými autoblokovými návěstidly ....


... projíždí s nákladním vlakem 163 014....
... projíždí s nákladním vlakem 163 014....


... a 163 013
... a 163 013


bývalá odbočka Lupěné
bývalá odbočka Lupěné

bývalé těleso se strážním domkem
bývalé těleso se strážním domkem


a další náklad, tentokrát s 163 041
a další náklad, tentokrát s 163 041

Zde již vlak neuvidíme
Zde již vlak neuvidíme

pár pamětníků ještě zůstalo
pár pamětníků ještě zůstalo


po dvaceti letech zmizelo mostní provizorium
po dvaceti letech zmizelo mostní provizorium


západní portál tunelu Hněvkov II...
západní portál tunelu Hněvkov II...


... ze kterého vyjíždí s osobním vlakem 163 070
... ze kterého vyjíždí s osobním vlakem 163 070


mizí však pomalu i ostatní mosty
mizí však pomalu i ostatní mosty


v jeho sousedství nový kolega
v jeho sousedství nový kolega


přímější cesta
přímější cesta


poslední přeložka
poslední přeložka


SC s 680 003 ...
SC s 680 003 ...


... a IC s 151 020
... a IC s 151 020