Svobodné Heřmanice a Slezská Harta


vjezd do Svobodných Heřmanic
vjezd do Svobodných Heřmanic

staniční budova
staniční budova

skladiště s řadou vozů určených na Slovensko
skladiště s řadou vozů určených na Slovensko

velké skladiště již neslouží svému původnímu určení o čem svědčí i zasypané kolejnice
velké skladiště již neslouží svému původnímu určení o čem svědčí i zasypané kolejnicenádrž Slezská Harta - celkový pohled z parkoviště u hráze
nádrž Slezská Harta - celkový pohled z parkoviště u hráze


klidná hladina Slezské Harty
klidná hladina


lesy pod přehradou
lesy pod přehradou