Přibyslav - Sázava u Ždáru - bývalá trať

Tento 11 km dlouhý úsek v místech bývalé tratě Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou (než byla vybudována přeložka a zdvojkolejnění) je dnes dosluhující vlečkou do závodu SaZ Sázava. O její zachování se snaží Klub přátel kolejových vozidel z Brna, který se zároveň snaží o zachování některých železničních vozidel a jejich zprovoznění. Ve vyhlášených termínech pak s nimi jezdí po této trati, ale nejen po ní.
Kdo můžete, pomozte jim.
Bližší informace www.kpkv.net


Jedno z jejich vozidel 820 113 se chystá v Brně na dolním nádraží na cestu do Sázavy.
Jedno z jejich vozidel 820 113 se chystá v Brně na dolním nádraží na cestu do Sázavy.

820 113 na znovuobnovené zastávce Nížkov-Nové Dvory
820 113 na znovuobnovené zastávce Nížkov-Nové Dvory

Jeho nový lak (2003) při západu slunce
Jeho nový lak (2003) při západu slunce

Večer zastavil na novém nádraží Sázava u Žďáru 810 449 v novém kabátě
Večer zastavil na novém nádraží Sázava u Žďáru 810 449 v novém kabátě